Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 23

Kalmar län

Information

I Kalmar finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 23. Det finns flera bolag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 23 i Kalmar län. Kalmar är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1979-05-29 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 23 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 23 och det finns fler bolag som är det i Kalmar.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 23 så kan man gör det genom att posta ett brev till Lötv. Smedby, 394 71, Kalmar. Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 23 så kan ni göra det på 0480-479177.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Edberg, Linda Marie som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Kenth Ingmar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Gidö, Anita Christina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Kent Inge Mikael som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Ana som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jerker Karl Henrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotGustafsson, Gunvor Margareta som är född 1948 och har titeln Suppleant, Olsson, Malin Charlotte Margareta som är född 1979 och har titeln Suppleant, Said, Lamis som är född 1989 och har titeln SuppleantTiller, Angelica Kristina som är född 1976 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 23 har 716404-3379 som sitt organisationsnummer.