Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15

Kalmar län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15 är ett av många företag som finns i Kalmar. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15 finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15 som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 1961-06-03.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Oxhagsv. 8, 392 38, Kalmar. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0480-25109.

Kalmar arbetar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15. Det finns flera företag i Kalmar län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15 och det är följande personer, Jakobsson, Inger Anita som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Johan Olof som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Arne Peter som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Anne Margareta som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Anette Carla Viola som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Lena Ingegerd som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot.Isaksson, Nils Arne Berncy som är född 1941 och har titeln Suppleant, Johansson, Karl Göran Stefan som är född 1963 och har titeln Suppleant, Karlsson, Annika Maria Elisabeth som är född 1982 och har titeln Suppleant.Lindberg, Mattias Kent Ingvar som är född 1983 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Kalmarhus nr 15 är 732400-1887.