Kalmar-Öland Veterinärservice Ekonomisk förening

Kalmar län

Information

Ändamålet med föreningens verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom en samordning av den privata veterinärverksamhet som bedrives av medlemmarna. Verksamheten skall främja en förbättrad djurhälsa genom en samlad service till djurägarna med inriktning på såväl förebyggande djurhälsovård som akutvård. Föreningen har vidare till uppgift att företräda medlemmarna i förhandlingar med myndigheter och andra organisationer. Föreningen skall, inom ramen för ovannämnda verksamhetsinriktning, teckna avtal med djurägare om veterinär service, administrera jourverksamhet i medlemmarnas veterinära verksamhet, samordna taxor och regler för medlemmarnas verksamhet, samordna information och vidareutbildning för medlemmarnas verksamhet samt bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angivna ändamål.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Kalmar-Öland Veterinärservice Ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Kalmar så är Kalmar-Öland Veterinärservice Ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Kalmar län så finns det ännu fler.

Kalmar arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Kalmar och i Kalmar län. Redan 1996-01-17 så skapades Kalmar-Öland Veterinärservice Ekonomisk förening och företaget är har F-skattsedel Kalmar-Öland Veterinärservice Ekonomisk förening har haft det sedan 1996-01-01.

Kalmar-Öland Veterinärservice Ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1996-01-01

769601-2439 är organisationsnummret för företaget som finns i Kalmar.

Just nu är Kalmar-Öland Veterinärservice Ekonomisk förening och det finns många företag som är i Kalmar län

Vill ni komma i kontakt med Kalmar-Öland Veterinärservice Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0480-38300 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Johansson, Ingrid Viola

Följande personer är på något sätt aktiva inom Kalmar-Öland Veterinärservice Ekonomisk förening är Johansson, Ingrid Viola som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Gustafsson, Gerth Sture Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Roger John Bernhard som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Johan Henrik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Sven Anders Sören som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kersti Cecilia som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Sigurd Ingemar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Einvall Bernersson, Inga Aina Sofia som är född 1954 och har titeln Suppleant, Gunnvall, Sven Torsten som är född 1949 och har titeln SuppleantKarlsson, Eva Kristina Maria som är född 1977 och har titeln SuppleantNilsson, Lars Erik som är född 1949 och har titeln SuppleantPeters, Karl Micael som är född 1955 och har titeln Suppleant.